Turul fabricii

CAD

Tăiere

Depozit de produse finite

Inspecţie

Atelier de prelucrare hardware

Ambalare

Depozit de piese

Cusut

livrare

.